Philippine Consulate General in San Francisco > Philippine Consulate General in San Francisco >> Announcements

Announcements

04/08/2016: Notice to the Public (Abiso sa Publiko)

Ang mga tauhan ng Konsuladong Panlahat ng Pilipinas sa San Francisco ay dadayo sa mga syudad ng Anchorage at Kodiak sa Alaska upang maghatid ng serbisyong publiko sa mga Kababayan natin doon. Dahil rito, maaring maaapektuhan ang serbisyo sa opisina ng Konsulado sa San Francisco. Hinihiling po namin ang inyong pasensya habang sinisikap ng aming limitadong tauhan na magbigay ng sabay na serbisyo sa mga Kababayan natin sa Alaska at California.