Philippine Consulate General in San Francisco > Philippine Consulate General in San Francisco >> Announcements

Announcements

02/09/2016: Abiso sa Publiko (Notice to the Public)

Ang mga tauhan ng Konsuladong Panlahat ng Pilipinas sa San Francisco ay dadayo sa syudad ng Seattle, WA sa 1-5 Setyembre 2016 upang maghatid ng serbisyong publiko. Dahil rito, maaring maaapektuhan ang serbisyo sa opisina ng Konsulado sa San Francisco. Hinihiling po namin ang inyong pasensya habang sinisikap ng aming limitadong tauhan na magbigay ng sabay na serbisyo sa mga Kababayan natin sa Washington at California nang sabay.

Ipinapaalala din na ang Konsulado ay nakasara sa mga susnod na petsa:

  • 5 September 2016 - US Labor Day
  • 12 September 2016 - Eid Al Adha

Kung sakaling magkaroon ng sakuna o kagipitan na nangangailangan ng tulong mula sa Konsulado, maaring tumawag sa (415) 269-2090.

____

A substantial number of Philippine Consulate General personnel will be away on consular outreach at Seattle, WA from 1-5 September 2016.  Owing to this, services and release time at the San Francisco office may be affected.  We appreciate your patience as our limited personnel strive to serve both California and Washington at the same time.

Moreover, the Consulate reminds that it will be closed on the following non-working holidays:

  • 5 September 2016 - US Labor Day
  • 12 September 2016 - Eid Al Adha

In case of emergencies, the Duty Officer may be contacted at mobile number (415) 269-2090.

Thank you for your understanding.